Category Archives: Санітарія і гігієна

Абакумова Т.Н., Кичаева Т.Г. Технология пищевых производств. Общая часть: учебное пособие. – Кемерово: Кемеровский технологический институт пищевой промышленности, 2004. – 88 с.

В учебном пособии освещены вопросы рационального питания, описаны основные составные вещества пищевых продуктов и их роль…

Павлоцька Л.Ф., Дуденко Н.В., Димитрієвич Л.Р. Основи фізіології, гігієни харчування та проблеми безпеки харчових продуктів: навчальний посібник. Суми: ВТД “Університетська книга”, 2007. – 441 с.

У посібнику наведені дані щодо білків, ліпідів, вуглеводів, вітамінів, мінеральних речовин, їх значення в харчуванні людини,…

Основи охорони праці: Підручник. 2-ге вид., доповнене та перероблене. / К.Н. Ткачук, М.О. Халімовський, В.В. Зацарний, Д.В. Зеркалов, Р.В. Сабарно, О.І. Полукаров, В.С. Коз’яков, Л.О. Мітюк. За ред. К.Н. Ткачука і М.О. Халімовського. – К.: Основа, 2006. – 448 с.

Викладені правові, нормативно-технічні та організаційні основи охорони праці, виробничої санітарії, безпеки виробництва, протипожежної безпеки. Уперше приведена…

Дубцов Г.Г. Ассортимент и качество кулинарной и кондитерской продукции: учеб. пособие для сутд. сред. проф. образования. – 3-е изд. – М.: Издательский центр “Академия”, 2006. – 240 с.

Раскрыты основные понятия в области классификации, ассортимента и качества кулинарной и кондитерской продукции. Дана характеристика отдельных…