Category Archives: Організація і техніка обслуговування

Організація обслуговування у закладах ресторанного господарства: Підручник / За ред. П’ятницької Н.О. – 2-ге вид. перероб. та допов.– К.: Центр учбової літератури, 2011. – 584 с.

У підручнику розкрито сутність організації процесу обслуговування у закладах ресторанного господарства різних типів і класів. Дана…

Організація підприємств та обслуговування: підручник / С.Л.Костючик, Н.І.Мельник, В.О.Калиновський. – Камінь-Каширське: ДПТНЗ “Камінь-Каширське ВПУ”, 2009.

В підручнику подано навчальний матеріал з предмета «Організація виробництва та обслуговування», де описані типи закладів ресторанного…

Мальська М.П. Ресторанна справа: технологія та організація обслуговування туристів (теорія та практика): підручник. – К.: «Центр учбової літератури», 2013. – 304 с.

У підручнику розглянуто теоретичні, технологічні та організаційно-практичні засади організації ресторанної справи. Висвітлено питання організації та структури…

Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного питания: Учебно-методическое пособие. / Сост.: А.А. Баева, Л.А. Витюк/ Северо-Кавказский горно-металлургический институт. – Владикавказ: Изд-во «Терек», 2016. – 81 с.

Содержание Характеристика предприятий общественного питания. Практическая работа №1. Классификация предприятий общественного питания. Услуги общественного питания и…

Архипов В.В. Этнические кухни: Особенности культуры и традиций питания народов мира: учебное пособие. – К. Центр учебной литературы, 2016. – 234 с.

Учебное пособие «Этнические кухни: Особенности культуры и традиций питания народов мира» предназначено для подготовки специалистов гостинично-ресторанного…