Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства: Підручник для ВУЗів/за ред. проф. Н.О.П’ятницької. – К.: КНТЕУ, 2005. – 632 с.

У підручнику розкрито сутність організації процесу обслуговування у закладах ресторанного господарства різних типів і класів. Дана…

Архіпов В.В., Русавська В.А. Організація обслуговування в закладах ресторанного господарства: навч.пос. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 342 с.

У посібнику розкрито сутність організації процесу обслуговування в закладах ресторанного господарства різних типів і класів та…