Category Archives: Охорона праці

Абакумова Т.Н., Кичаева Т.Г. Технология пищевых производств. Общая часть: учебное пособие. – Кемерово: Кемеровский технологический институт пищевой промышленности, 2004. – 88 с.

В учебном пособии освещены вопросы рационального питания, описаны основные составные вещества пищевых продуктов и их роль…

Основи охорони праці: Підручник. 2-ге вид., доповнене та перероблене. / К.Н. Ткачук, М.О. Халімовський, В.В. Зацарний, Д.В. Зеркалов, Р.В. Сабарно, О.І. Полукаров, В.С. Коз’яков, Л.О. Мітюк. За ред. К.Н. Ткачука і М.О. Халімовського. – К.: Основа, 2006. – 448 с.

Викладені правові, нормативно-технічні та організаційні основи охорони праці, виробничої санітарії, безпеки виробництва, протипожежної безпеки. Уперше приведена…

Жидецький В.Ц., Джигирей В.С., Мельников О.В. Основи охорони праці: підручник. – вид. 5-те. – Львів: Афіша, 2001. – 350 с.

У підручнику розкрито складну систему правових, соціально-економічних, організаційно-технічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження…