Архипов В.В. Этнические кухни: Особенности культуры и традиций питания народов мира: учебное пособие. – К. Центр учебной литературы, 2016. – 234 с.

Учебное пособие «Этнические кухни: Особенности культуры и традиций питания народов мира» предназначено для подготовки специалистов гостинично-ресторанного…

Конспект лекцій з дисципліни «Технологія ресторанної справи» / А.І. Усіна, І.В. Сегеда; Харк.нац.акад.міськ.госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2012. – 96 с.

ЗМІСТ Лекція 1. Характеристика методів, видів, форм обслуговування споживачів у закладах ресторанного господарства Лекція 2. Характеристика…