Товарознавство харчових продуктів функціонального призначення: навч.пос. / І.В. Сирохман, В.М. Завгородня. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 544 с.

Навчальний посібник розрахований на підготовку спеціалістів і магістрів спеціальностей «Товарознавство і комерційна діяльність», «Експертиза товарів і послуг», «Товарознавство і експертиза в митній справі» з спеціальної дисципліни, вивчення якої передбачено у навчальних закладах III і IV рівнів акредитації.
Він також може бути використаний студентами, які спеціалізуються на технології харчових продуктів оздоровчого та профілактичного призначення, біотехнології біологічноактивних речовин.
У навчальному посібнику розглянуті проблеми функцій їжі, інгредієнтний склад функціональних продуктів, проблеми створення і виробництво цих продуктів, зв’язок між використаними харчовими і біологічно активними добавками, споживними властивостями продуктів. Розглянуто функціональні властивості природних і продуктів переробки зерна. Значна увага приділена характеристиці асортименту хлібобулочних, кондитерських виробів, молочних, жирових, м’ясних і рибних товарів функціонального спрямування.
Посібник включає новітні досягнення науки і техніки щодо проектування продуктів функціонального призначення та їх використання.
Частину матеріалу можна адресувати широкому колу читачів.

ЗМІСТ

Розділ 1. Функції їжі, теоретичні аспекти гігієнічних основ якості й безпечності харчування
Розділ 2. Інгредієнтний склад функціональних продуктів
Розділ 3. Функціональні продукти і функціональне харчування
Розділ 4. Харчові добавки.
Розділ 5. Біологічно активні добавки і натуральні біокоректори
Розділ 6. Природні фізіологічно функціональні продукти
Розділ 7. Зерноборошняні товари функціонального призначення
Розділ 8. Кондитерські вироби функціонального спрямування
Розділ 9. Функціональні напої
Розділ 10. Молочні продукти функціонального призначення
Розділ 11. Жирові продукти функціонального призначення
Розділ 12. М’ясні продукти функціонального призначення
Розділ 13. Функціональні рибні товари

ЗАВАНТАЖИТИ PDF 4.37 Мб