Олійник О.М. Основи фізіології, санітарії та гігієни харчування. – Львів: Оріана-Нова, 1998. – 124 с.

У підручнику подаються основи фізіології харчування, зокрема поняття про обмін речовин, травлення, збалансоване раціональне харчування. Багато уваги приділяється можливим інфекційним захворюванням, харчовим отруєнням та заходам щодо їх  попередження.
Особлива увага звертається на питання особистої гігієни працівників сфери масового харчування, санітарно-гігієнічні вимоги до таких підприємств, реалізації готових виробів і санітарне законодавство.
Для учнів професійно-технічних закладів освіти.

ЗМІСТ

Розділ 1. ОСНОВИ ФІЗІОЛОГІЇ ХАРЧУВАННЯ
1.1. Харчові речовини та їх значення
1.2. Травлення та засвоєння їжі
1.3. Обмін речовин та енергії
1.4. Харчування різних груп населення
1.5. Лікувальне харчування
Розділ 2.  ОСНОВИ МІКРОБІОЛОГІЇ
2.1. Поняття про мікроорганізми
2.2. Морфологія мікробів
2.3. Джерела поширення мікробів. Розмноження
2.4. Вплив умов зовнішнього середовища на мікроорганізми
2.5. Мікрооргащзми та глисти
Розділ 3. ХАРЧОВІ ІНФЕКЦІЇ Й ОТРУЄННЯ
3.1. Харчові інфекції
3.2. Харчові отруєння мікробного походження
3.3. Харчові отруєння немікробного походження
3.4. Мікотоксикози
3.5. Мікробіологія продовольчих товарів
Розділ 4. ОСНОВИ САНІТАРІЇ ТА ГІГІЄНИ
4.1. Основні відомості про санітарію та гігієну
4.2. Особиста гігієна працівників сфери масового харчування
4.3. Вимоги до санітарного стану підприємств масового харчування
4.4. Вимоги до улаштування підприємств масового харчування
4.5. Санітарні вимоги до обладнання, інвентарю, посуду, тари
4.6. Транспортування харчових продуктів
4.7. Кулінарна обробка харчових продуктів
4.8. Реалізація готових виробів
4.9. Санітарне законодавство й організація харчового нагляду

ЗАВАНТАЖИТИ PDF 71.8 Mb