Основи охорони праці: Підручник. 2-ге вид., доповнене та перероблене. / К.Н. Ткачук, М.О. Халімовський, В.В. Зацарний, Д.В. Зеркалов, Р.В. Сабарно, О.І. Полукаров, В.С. Коз’яков, Л.О. Мітюк. За ред. К.Н. Ткачука і М.О. Халімовського. – К.: Основа, 2006. – 448 с.

Викладені правові, нормативно-технічні та організаційні основи охорони праці, виробничої санітарії, безпеки виробництва, протипожежної безпеки.
Уперше приведена інформація щодо оцінки рівня безпеки, ризиків та газонебезпечних робіт.
Підручник відповідає програмі курсу «Основи охорони праці» для студентів вищих навчальних закладів усіх спеціальностей. Він відображає сучасний стан нормативно1правового та технічного забезпечення охорони життя і здоров’я громадян України у процесі їхньої трудової діяльності.

ЗМІСТ

  1. Наукові, правові, організаційні та економічні основи охорони праці
  2. Основи фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії
  3. Основи безпеки виробництва
  4. Пожежна безпека

ЗАВАНТАЖИТИ PDF 2.76 Mb