Санітарія та гігієна ресторанного господарства: Методичні рекомендації. Уклад.: М.Ф. Корягіна. – К.: НУХТ, 2010. – 24с.

Мета цих методичних вказівок – допомогти студентам у самостійному досконалому вивченні всіх розділів курсу «Санітарія та гігієна ресторанного господарства». Предмет дисципліни «Санітарія і гігієна ресторанного господарства» є наукове обґрунтування організації раціонального санітарного режиму закладу та формування спеціаліста, який вміє використовувати свої знання для вирішення практичних завдань-виробництва кулінарної продукції з санітарно-гігієнічними показниками якості.

Студентам, майбутнім спеціалістам ресторанного господарства, необхідно усвідомити, що знання та практичне виконання санітарних вимог та  гігієнічних нормативів в закладах ресторанного господарства, є невід’ємною частиною технологічного процесу та має вирішальне значення для виробництва кулінарної продукції високої якості, її повноцінності та нешкідливості для споживачів.

ЗАВАНТАЖИТИ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ | DJVU 0.2 Mb