Ростовський В.С., Шамян С.М. Барна справа: підручник – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 398 с.

У зв’язку із західноєвропейською інтеграцією України та вступом до СОТ швидкого розвитку набуває в Україні туристична індустрія, курортна діяльність. Тому в багатьох вищих навчальних закладах, технічних та кулінарних училищах планується підготовка спеціалістів, бакалаврів із нової спеціальності 6.140101 «Готельно-ресторанна справа». У підручнику розглядаються питання організаційної структури барів в Україні, їх технічного оснащення, технології приготування коктейлів та напоїв, організації роботи барменів. Видання розраховане на підготовку менеджерів у галузі барної справи.

ЗМІСТ

ПРЕДМЕТ І ЗМІСТ КУРСУ «БАРНА СПРАВА»
ХАРАКТЕРИСТИКА ТОРГОВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАРІВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ В УКРАЇНІ
НАПОЇ В БАРАХ, ЇХ ПРИЗНАЧЕННЯ І КЛАСИФІКАЦІЯ
КУЛІНАРНО-ТЕХНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СИРОВИНИ І ПРОДУКТІВ, ЯКІ ПОСТАЧАЮТЬСЯ В БАР
КОКТЕЙЛЬ-БАР ТА ЙОГО ХАРАКТЕРИСТИКА
ТОРГОВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ГРИЛЬ-БАРІВ
ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВИННОГО БАРУ
ПИВНИЙ БАР І РОБОТА В НЬОМУ
ТОРГОВО-ВИРОБНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕСЕРТНОГО БАРA
ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ МОЛОЧНОГО БАРА І АСОРТИМЕНТ ПРОДУКЦІЇ, ЯКА РЕАЛІЗУЄТЬСЯ
КАВ’ЯРНІ ТА ЇХ ВВЕДЕННЯ В СУСПІЛЬНЕ ЖИТТЯ УКРАЇНИ
ВИРОБНИЧО-ЛІКУВАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВІТАМІННОГО БАРУ
XАРАKTEРИCTИKА ГРАЛЬНОГО БАРУ
ОРГАНІЗАЦІЯ МІНІ-БАРІВ
ПАМ’ЯТКА БАРМЕНУ

ЗАВАНТАЖИТИ pdf 2,7 Мб