Тарасенко І.І. Устаткування закладів ресторанного господарства (механічне): опорний конспект лекцій. – К.: КНТЕУ, 2010. – 56 с.

Для студентів спеціальності “Готельно-ресторанна справа”.
В опорному конспекті лекції і питання до них викладено у логічній послідовності зі стислим текстовим супроводженням. На початку кожної лекції наводиться план та основні поняття, що зустрічаються в ній, а в кінці – контрольні питання для перевірки засвоєних знань. Для опрацювання матеріалу конспекту студент повинен використовувати рекомендовану літературу, наведену до кожної лекції. Загальний список літератури надається в кінці роботи.

ЗМІСТ

Методичні рекомендації щодо користування опорним конспектом
Лекція 1. Загальні відомості про механічне устаткування закладів ресторанного господарства
Лекція 2. Сортувально-калібрувальне та очищувальне устаткування
Лекція 3. Мийне устаткування
Лекція 4. Подрібнювальне устаткування
Лекція 5. Різальне устаткування
Лекція 6. Місильно-перемішувальне устаткування
Лекція 7. Дозувально-формувальне та пресувальне устаткування
Лекція 8. Підбір, розміщення, монтаж і підключення механічного устаткування

ЗАВАНТАЖИТИ djvu 1.45 Mb