Шинкаренко О.П., Сидорчук Т.П., Дідик Л.М. Технічне оснащення підприємств громадського харчування. Частина1 Механічне устаткування – Львів: Оріяна-Нова, 2005.

У підручнику подано загальні відомості про машини та механізми, їх класифікація та вимоги державних стандартів України (ДСТУ) щодо технічного оснащення підприємств масового харчування. Розглянуто будову механічного устаткування, наведено послідовний алгоритм експлуатації у блочно-модульній формі. Тестові завдання для самоконтролю та перевірки знань, варіанти вирішення допоможуть краще засвоїти навчальний матеріал. Для учнів професійно-технічних навчальних закладів.

ЗАВАНТАЖИТИ djvu 20.6 Mb