Жидецький В.Ц., Джигирей В.С., Мельников О.В. Основи охорони праці: підручник. – вид. 5-те. – Львів: Афіша, 2001. – 350 с.

У підручнику розкрито складну систему правових, соціально-економічних, організаційно-технічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження здоров’я і працездатності людини в процесі праці. У ньому подано сучасні дані щодо законодавчої та нормативно-правової бази з питань охорони праці. Викладено основні поняття та визначення, що стосуються вказаної галузі, розглянуто шкідливі та небезпечні чинники виробничого середовища і трудового процесу, вплив останніх на здоров’я та працездатність людини. Висвітлено основні заходи та засоби, спрямовані на створення безпечних та нешкідливих умов праці, наведено відомості щодо пожежної безпеки.
Для студентів вищих навчальних закладів. Може бути корисний викладачам і спеціалістам з охорони праці, керівникам та інженерно-технічним працівникам промислових підприємств та інших суб’єктів господарювання, посадовим особам органів державного нагляду за охороною праці (державним інспекторам), страховим експертам з охорони праці, уповноваженим найманими працівниками особам з питань охорони праці, а також широкому загалу працюючих.

ЗАВАНТАЖИТИ djvu 2.95 Mb