Атаманчук П.С., Мендерецький В.В. Основи охорони праці (Практичний курс): навч.посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 224 с.

В посібнику зібрані завдання для виконання лабораторних та практичних досліджень з дисципліни «Основи охорони праці», «Безпека життєдіяльності» та методичні рекомендації для їх успішного виконання в умовах особистісно орієнтованого навчання.
Серед цих завдань є такі, які стосуються проблем цивільного захисту населення, що досить актуально з позицій сьогодення. Рекомендується для підвищення фахової компетентності студентів ВНЗ та практичних працівників в галузі охорони праці та безпеки
життєдіяльності.

ЗАВАНТАЖИТИ PDF 5.13 Mb