Виноградська А.М. Основи підприємництва: навч.посіб. 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Кондор, 2007. – 544 с.

У навчальному посібнику викладено основи підприємництва на професійному рівні з метою набуття теоретичних знань та практичних навичок у прийнятті рішень щодо вибору виду підприємницької діяльності, форм організації бізнесу, процесу створення підприємства,
вибору власної кар’єри у бізнесі.
Посібник призначений для студентів ВУЗів, практиків, спеціалістів та всіх тих, хто цікавиться проблемами підприємницької діяльності, мають намір заснувати власну справу, досягти успіху в ринкових умовах.

ЗМІСТ

Зміст підприємницької діяльності
Місце підприємництва в суспільстві
Сутність підприємництва та його характерні риси
Суб’єкти та об’єкти підприємницької діяльності
Роль підприємництва в суспільстві
Свобода у здійсненні підприємницької діяльності
Логіка підприємницької діяльності
Мотивація підприємництва
Особистість підприємця та його ділові якості
Види підприємництва
Виробнича підприємницька діяльність
Підприємництво у сфері торгівлі
Посередницька підприємницька діяльність
Підприємництво у сфері надання фінансових послуг
Підприємництво у сфері страхування
Підприємництво у сфері надання консалтингових послуг
Фермерське господарство
Зовнішнє середовище підприємницької діяльності
Поняття підприємницького середовища та його складові елементи
Державна підтримка підприємництва
Державне регулювання підприємництва
Ризик у підприємницькій діяльності
Етична та соціальна відповідальність підприємництва
Поняття та еволюція принципу етичної та соціальної відповідальності підприємництва
Підприємництво та навколишнє природне середовище
Підприємництво та споживачі
Підприємництво та захист конкуренції
Організаційні форми підприємництва
Міжнародна класифікація організаційних форм бізнесу
Складні форми підприємницьких утворень
Характеристика організаційних форм підприємництва в Україні
Форми об’єднань підприємств в Україні
Процес створення підприємства та характеристика основних його етапів
Основні етапи створення підприємства
Бізнес-план підприємства
Укладання засновницького договору та статуту
Державна реєстрація підприємства
Взаємовідносини новостворюваного підприємства з банком
Ліцензування підприємницької діяльності
Патентування підприємницької діяльності
Кар’єра у бізнесі
Поняття кар’єри її види та етапи розвитку
Типові моделі кар’єри у бізнесі
Планування кар’єри
Стиль керівництва у бізнесі
Шляхи досягнення кар’єри та успіху в бізнесі

ЗАВАНТАЖИТИ djvu Mb