Конспект лекцій з дисципліни «Технологія ресторанної справи» / А.І. Усіна, І.В. Сегеда; Харк.нац.акад.міськ.госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2012. – 96 с.

ЗМІСТ

Лекція 1. Характеристика методів, видів, форм обслуговування споживачів у закладах ресторанного господарства
Лекція 2. Характеристика методів, видів форм обслуговування споживачів у закладах ресторанного господарства
Лекція 3. Характеристика матеріально-технічної бази для обслуговування споживачів у закладах ресторанного господарства
Лекція 4. Характеристика матеріально-технічної бази для обслуговування споживачів у закладах ресторанного господарства
Лекція 5. Характеристика матеріально-технічної бази для обслуговування споживачів у закладах ресторанного господарства
Лекція 6. Моделювання процесу підготовки залів закладів ресторанного господарства до обслуговування
Лекція 7. Моделювання процесу підготовки залів закладів ресторанного господарства до обслуговування
Лекція 8. Організація та моделювання процесу повсякденного обслуговування споживачів у закладах ресторанного господарства
Лекція 9. Організація та моделювання процесу повсякденного обслуговування споживачів у закладах ресторанного господарства
Лекція 10. Організація проведення банкетів і прийомів
Лекція 11. Організація обслуговування банкетів за столом
Лекція 12. Організація обслуговування банкетів за столом
Лекція 13. Організація обслуговування банкетів групи «фуршет»
Лекція 14. Організація проведення тематичних заходів у закладах ресторанного господарства
Лекція 15. Кейтерінг – як складова бізнесу в ресторанному господарстві

ЗАВАНТАЖИТИ PDF 0.8 Mb