Дубцов Г.Г., Сиданова М.Ю., Кузнецова Л.С. Ассортимент и качество кулинарной и кондитерской продукции: учеб.пособие. – 3-е изд. – М.: Академия, 2006. – 240 с.

Раскрыты основные понятия в области классификации, ассортимента и качества кулинарной и кондитерской продукции. Дана характеристика отдельных…

Кузнецова Л.С., Сиданова М.Ю. Технология приготовления мучных кондитерских изделий: учебн. – М.: Мастерство, 2002. – 320 с.

Рассмотрены классификация и ассортимент мучных кондитерских изделий, включая диетические и предназначенные для детского питания; нормативная документация;…

Збірник рецептур національних страв та кулінарних виробів: для підприємств громад. харчування всіх форм власності/О.В.Шалимінов, Т.П.Дятченко, Л.О.Кравченко та ін. – К.: АСК, 2007. – 848 с.

Збірник є нормативним документом для підприємств громадського харчування незалежно від форм власності. Видається вперше в Україні.…

Шинкаренко О.П., Сидорчук Т.П., Дідик Л.М. Технічне оснащення підприємств громадського харчування. Частина1 Механічне устаткування – Львів: Оріяна-Нова, 2005.

У підручнику подано загальні відомості про машини та механізми, їх класифікація та вимоги державних стандартів України…

Сторінки: 1 2 ... 17 18 19 20 21 22 23 24