Архіпов В.В., Іванникова Т.В., Архіпова А.В. Ресторанна справа: Асортимент, технологія і управління якістю продукції в сучасному ресторані. Навч.пос. – К.: Інкос, 2008. – 384 с.

У навчальному посібнику подані характеристика продукції ресторанного господарства, вимоги до якості й безпеки сировини й готової…

Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства: Підручник для ВУЗів/за ред. проф. Н.О.П’ятницької. – К.: КНТЕУ, 2005. – 632 с.

У підручнику розкрито сутність організації процесу обслуговування у закладах ресторанного господарства різних типів і класів. Дана…

Сторінки: 1 2 ... 17 18 19 20 21 22 23 24